Ezra & Nova- Bonded Pair- ADOPTED!

Copyright © 2017 Ottawa Dog Rescue