Titan- 3 Year Whippet/Spaniel Mix- ADOPTED!

Copyright © 2016 Ottawa Dog Rescue